چاپ        ارسال به دوست

اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری برگزار شد.

اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ سه شنبه 24/10/94در دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری برگزار شد . در ابتدا جمالی زاده مدیر نوسازی و تحول اداری به معرفی کمیته مذکور پرداخت و گفت:این کمیته از2 کارگروه سلامت اداری و توسعه فرهنگ سازمانی تشکیل گردیده است . ایشان ضمن تاکید برمهم دانستن برنامه های این کمیته به برنامه های پیشنهادی در کارگروه توسعه فرهگ سازمانی اشاره داشت و تدوین شیوه نامه فرهنگ سازمانی ،دستورالعمل نظام پیشنهادات ، منشور اخلاقی را ازچند برنامه این کارگروه معرفی نمود و ادامه داد  شناسایی پستهای حساس و گلوگاههای فساد از ارکان اساسی کارگروه سلامت اداری می باشد.آقای جوادی رئیس  اداره حقوقی دانشگاه نیز بعنوان یکی از اعضای این کمیته به معرفی دوره های آموزشی برگزار شده در این حوزه پرداخت و دوره های سلامت اداری در امور مالی و تخلفات اداری،پیشگیری از فساد اداری،منشور حقوق بیمار و قصورات درمانی را از دوره های آموزشی برگزار شده اعلام کرد. در پایان هریک از اعضا نظرات خود را در هرچه بهتر اجرایی نمودن برنامه های این کمیته بیان کردند.

 

 


٠٩:٣٧ - 1394/09/25    /    شماره : ٣١٦٨    /    تعداد نمایش : ٣٠٠خروج