• اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل
  سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

 • سال1395مبارکباد
  مدیریت نوسازی و تحول اداری سالی سرشار از برکت ، سلامتی و معنویت را برایتان آرزومند است.

 • اولین جشنواره صبحانه سالم برگزار شد.
  اولین جشنواره صبحانه سالم برگزار شد.

 • برگزاری دومین کمیته سرمایه انسانی
  دومین کمیته سرمایه انسانی در دفتر مدیر توسعه تشکیل شد.

 • سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد برگزار شد.
  سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد با حضوربرخی از مدیران ،معاونین و کارشناسان برگزار شد.

 • برگزاری چهارمین جلسه مدیریت عملکرد
  چهارمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد با حضور دکتر فرشیدفر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و کلیه مدیران و کارشناسان این حوزه در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع تشكيل شد .

تحول اداری
مهندسی مشاغل
مهندسی سازمان

بندرعباس-بلوار شهید چمران-جنب استانداری  تلفن: 5-07633333280

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved