جشنواره صبحانه سالم برگزار شد.
اولین جشنواره صبحانه سالم برگزار شد.
اولین جشنواره صبحانه سالم برگزار شد.
 ١١:٤٠ - 1395/03/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل
سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
 ٠٨:٠٨ - 1395/01/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجلاس دوم معاونت توسعه با محور تکریم ،برنامه ریزی و صیانت از حقوق مردم برگزار گردید.
دومین اجلاس معاونت توسعه با حضور دکتر صالحی سرپرست اداره تحول دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دکتر فرشید فر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،جمالیزاده سرپرست تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس و جمعی از مدیران ،معاونین و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی بندرعباس،شیراز ،جهرم ،فسا ،یاسوج ، لارستان برگزار گردید
 ٠٩:٠٤ - 1394/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دومین کمیته سرمایه انسانی
دومین کمیته سرمایه انسانی در دفتر مدیر توسعه تشکیل شد.
 ١١:١٢ - 1394/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری برگزار شد.
اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ سه شنبه 24/10/94در دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری برگزار شد .
 ٠٩:٣٧ - 1394/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>